post

Skúsenosti z balancovaním batérii 24-48-120 Volt

Na začiatku tak 4-5 rokov späť sme sa dopočuli že batérie v sérii sa dokážu rozbalancovat / rôzne napätie pri absorpcii / . To spôsobuje zničenie a skrátenie životnosti v dôsledku prebíjania a ne-dobitia jednotlivých batérií v sérií. Citlive su na to hlavne gelove olovene aj štartovacie batérie. A najviac utrpia LIFEPO4 a lithium články . V praxi to vypadá nasledovne 1 bat 14.2 , 2.bat 14.6 , 3bat 15.2 a 4. 13.5V aj keď celkové napätie je 57.5V čo je na článok 14.37V. to spôsobí výpadok batérie z 15.2V lebo gelova zvládne max 14.4V. A aj najslabšia v serí 13.5V dlhým nedobi-tím zasulfiduje a stratí kapacitu.

Ako tomu predísť? Jednoducho, buď kúpite kvalitne batérie z rovnakým vnutornym odporom alebo namontujete balancer ktorý zabezpečí aby sa take niečo nestalo a udrží batérie v rozsahu 0.5V medzi batériami.

Na obrázku je príklad ako dopadnú batérie 4ks 12V články v seríi, jednoducho ich vyduje v lepšom prípade , horšom prasknú a vyprsknú kyselinu aj z gélom do okolia

Vybuchnuté batérie s vytýčenou kyselinou
post

Výmena solárnych batérií a regulátora nabíjania za MPPT

Ono po čase batérie sa zničia opotrebovaním alebo preťažovaním a dokonca aj zlým nabíjaním zo solárneho regulátora. Ktorý je zle nastavený a nesplňuje parametre nabíjania batérie. Napríklad tečie malý prúd a absorpcia je nastavenia na nízke napätie . Ďaľšie čo môže poškodiť batérie je zlé nabíjanie veľkým prúdom ktoré montujú niektoré veľké firmi a čím ďalej sa s tým stretávam viac. Je zaujímavé že kedysi sa dobíjalo slabo a teraz je opak pravdou . Ničia sa batérie veľkým prúdom a veľkým prúdom sa aj vybíjajú. Vyzerá to tak že si dodávatelia mýlia lithium z olovom čo je dosť veľký rozdiel v nabíjaní a cyklovaní týchto batérií.

No sprístupime k problematike ku ktorej vznikol tento článok. Vymieňali sme batérie ktoré slúžili 7 rokov čo je u ctihodný výsledok . No batérie už nedržali kapacitu a po dvoch hodinách po zotmení sa svetlo vyplo. Dali sme kvalitné olovené batérie o kapacite 550Ah 12V a vymenili sme za solárny regulátor nabíjania mppt 30A.. Čo je v tomto prípade menej ako ma biť no majiteľ si vybral a trval na tom. Solárny regulátor ma Bluetooth na teléfone pre jednoduché sledovanie stavu batérií., Napätie nabíjania sme nastavili cez PC presne na charakteristiku batérií Batérie tiež dobíja veterná elektráreň ktorá dobíja až 19A čo nahradzuje chybajucé solárne panely. Na mieste som nameral zo slnka 20A a z vetra 18A čo je super výkon. No pri Dunaji fuka dobre tak je to v pohode.

Minimálna trvanlivosť bateríi je 5 rokov na dávam to v pohode na 7 rokov

post

Vyváženie baterií 24 a 48V

Balancer batérie vyrovná stav nabíjania dvoch sériovo prepojených 12V batérií alebo niekoľkých paralelných a sériovo pripojených batérií. Keď sa nabíjacie napätie 24V batérie zvýši na viac ako 27V , batériový balancer sa zapne a porovná napätie dvoch sériovo pripojených batérie. Vyvažovač batérie vytiahne z batérie (alebo paralelne pripojené batérie) prúd s maximálnym napätím až 1A. Výsledný diferenciál nabíjacieho prúdu zabezpečí, že všetky batérie budú konvergovať do rovnakého stavu nabitia.

Ak je to potrebné, môžu byť paralelné viaceré balancery. 
48V batérie je najlepšie vyrovnať tromi baláncermi

Problém: životnosť trakčnej batérie batérie môže byť podstatne skrátená v dôsledku stavu nevyváženosti nabíjania batérií. Jedna batéria s mierne vyšším vnútorným odporom v 24 V alebo 48 V banke niekoľkých sériovo / paralelne pripojených batérií spôsobí nedostatočné nabitie batérie a paralelne pripojených batérií a nadmerné nabíjanie sériovo pripojených batérií. Okrem toho, ak sú nové články alebo batérie zapojené do série, mali by mať všetky rovnaké počiatočné napätie. Malé rozdiely sa vyrovnajú počas absorpcie alebo udržiavacie nabíjanie, avšak veľké rozdiely budú mať za následok poškodenie spôsobené nadmerným plynovaním (spôsobeným prebíjaním) batérií s vyšším počiatočným stavom nabíjania a so sulfatáciou (spôsobenou dobíjaním) batérií nižší počiatočný stav nabitia.

Riešenie: balancér vyrovná stav nabíjania dvoch sériovo pripojených 12 V batérií alebo niekoľkých paralelných sériovo pripojených batérií. Ak sa nabíjacie napätie 24 V batériového systému zvýši na viac ako 27 V, balancér na vyvažovanie batérií sa zapne a porovná napätie na dvoch sériovo pripojených batériách. Vyvažovač batérie vytiahne z batérie (alebo paralelne pripojené batérie) prúd s maximálnym napätím až 1 A. Výsledný diferenciál nabíjacieho prúdu zabezpečí, že všetky batérie budú konvergovať do rovnakého stavu nabitia. Ak je to potrebné, môžu byť paralelné viaceré balancery. Batéria s batériami 48 V môže byť vyvážená tromi balancermi batérií. LED diódy Zelená: Zapnuté (napätie batérie> 27 V) Oranžová: spodná časť batérie aktívna (odchýlka> 0,1 V) oranžová: horná časť batérie aktívna (odchýlka> 0,1 V) červená: alarm ) Relé alarmu Normálne otvorené. Zatvára sa, keď sa rozsvieti červená LED dióda. na signalizáciu že niečo nieje v poriadku.

Balancer si môžete kúpiť TU

post

Výmena solárnych batérií v ostrovnom systéme

Boli sme oslovený združením urbáru na základe dobrých skúsenosti s ostrovnými elektrárňami ktoré sme pre nich už postavili a hlavne jedného ktorý už 5 rokov bez poruchy funguje v chate ktorá sa prenajíma čo zvyšuje nároky na používanie.
V tejto konkrétnej chate inštalatér, firma pred nami predimenzovala nabíjanie batérií a batérie boli zničene veľmi silným nabíjaním až 2.5x silnejším ako zvládli. Pôvodné batérie boli doslova prevarené a články po slnečnom dni mali asi 40 stupňov a batérie mali poohýbane články a nemali už skoro žiadnu kapacitu. Nabíjací prúd bol v tomto prípade do 300Ah batérii až 80A pri 24V čo baner nevydrží
Navrhli sme batérie rolls s-550 ktoré takéto prúdy zvládajú v pohode a veríme že budú slúžiť pri správnej údržbe 5-7 rokov. Zároveň sme namontovali aj desulfátor ktorý bude zabraňovať zasulfidovaniu batérií a ich poškodeniu

batérie budu zapuzdrené prekryté – odvedené  výpary aby nepoškodili solárne regulátory

desulfidator_batérií

desulfidator_batérií

ROLLs s 550 solárne batérie trakčné

ROLLs s 550 solárne batérie trakčné

post

Regenerácia batérií

MEGAPULSE – pulzný generátor určený pre regeneráciu všetkých druhov olovených batérií ( údržbové , kyselinové , GEL , VRLA-AGM ).

Výhody:

  • • Zvýšenie účinnosti nabíjacieho procesu batérie
  • • Zvýšenie hustoty kyselinového elektrolytu
  • • Zlepšenie pohotovostného výkonu batérie
  • • Významné predĺženie životnosti batérie
  • • Vhodný pre všetky olovené akumulátory

Regenerácia batérií

Popis činnosti:

Automobil s “mŕtvou” batériou je nefunkčný a servisné náklady na jej výmenu bývajú dosť vysoké. Okrem toho,

likvidácia starých batérií je enviromentálny problém. Aj jednoduchá autobatéria znamená 1-2 kg toxického

odpadu a 15-20kWh energie potrebnej na recykláciu olova.

Batéria obsahuje dosky olova a kysličníka olovnatého, ktoré sú obklopené zmesou kyseliny sírovej a vody. Pokiaľ je

batéria na dlhší čas – rádovo dni – ponechaná v nedostatočne nabitom (prípadne vybitom) stave, vzniká jav, nazývaný

sulfatácia. Podstatou tohoto javu je postupný vznik kryštálov síranu olovnatého (PbSO4) na elektródach. Následkom

toho dochádza k zníženiu kapacity batérie. Ďalším negatívnym dôsledkom sulfatácie je nárast vnútorného odporu, ktorý

má za následok zníženie napätia a prúdu dodávaného batériou hlavne pri veľkých prúdových odberoch. Úplne vybitá

batéria pri vyššej teplote (viac ako 25 °C) výrazne sulfatuje už počas jedného dňa; pri nižších teplotách až po viac

dňoch. Viac ako 80% batérií takto úplne stratí svoju funkčnosť.

Ošetrenie batérie prístrojom Megapulse zabezpečí, že batériu poškodenú

sulfatáciou bude opäť možné nabiť a ďalej normálne používať. Malé

zariadenie sa pripája k obidvom pólom batérie. Vysokofrekvenčné prúdové

impulzy generované prístrojom rozrušujú kryštalickú štruktúru a vracajú ju

do pôvodnej amorfnej podoby. Batéria je opäť schopná plného dobíjania, čo

je možné dokázať testom merania hustoty elektrolytu. Schátrané olovené

kyselinové , gélové a AGM batérie môžu byť znova aktivované, čo výrazne

zvýši ich životnosť a tým pomáha znižovať náklady na prevádzku zariadení, v

ktorých sú batérie používané.   Máme na výber 12V 24V a 48V  na tomto odkaze  TU

ako to vyzerá impulz s frekvenčným mixom na prístroji:

desulfidacia1

Nové olovené dosky v kyselinovom akumulátore pod mikroskopom v pravo a v ľavo sulfadované:

nove dosky baterie                                        Sulfatovane dosky baterie