Kedže v rámci dobrých vzťahov zo susedom ktorý mal záujem na záložný zdroj na obehové čerpadlo 300 až 500w na 12V

som mu ho bol nainštalovať na kotol. Mal pevnú elektroinštaláciu a čerpadlo kúrenia s tromi rýchlosťami 40-60-80W a stále to bolo na 60W čo znamená že 300W založny zdroj na 12V úplne stačí .

Ako na to v jednoduchých pár krokoch:

  1. samozrejme sme vypli istič aby som mohol prestrihnúť kábel medzi termostatom a ističom bez úrazu
  2. kábel som odizoloval a na rozstri hnuté miesto som namontoval čokoládku  , celkom po 3 kusy 2x
  3. na prívodný kábel od ističa od siete som primontoval do čokoládky kábel zo zásuvkou
  4. na kábel smerom ku termostatu kúrenia a obehovému čerpadlu som namontoval vidlicu ako trčí z každého spotrebiča
  5. položil som trošku ďalej od kotla k stene,  záložný zdroj na kúrenie zaň som položil batériu 90Ah 12V  z auta ktorú si dodal majiteľ
  6. Pripojil som svorky na batériu od Zal . zdroja v správnej polarite ( zdroj je vypnutý)
  7. zapol som tlačidlom náhradný zdroj aby bolo jasné že všetko funguje. Display sa zasvietil všetko je ok.
  8. Sieťový kábel som strčil do zásuvky od ističa na 230V a zapol som istič a na záložnom zdroji sa mi ukázalo 230V vstup
  9. Do zástrčky na záložnom som strčil vidlicu od čerpadla a čerpadlo sa rozbehlo  🙂

Vyskúšali sme funkčnosť založ-neho zdroja na obehové čerpadlo tak že sme vyhodili istič v rozvodnej skrini ktorý istil zdroj .

Na Display sa objavila informácia že nieje napájanie zo siete a počuli sme dlhý tón ktorý signalizoval výpadok. Všetko funguje ako má, čerpadlo beží aj bez verejnej siete s batérie

Zapli sme istič a napájanie sa preplo na sieť a začala sa dobíjať batéria. Na obrázku to zobrazuje dolný zelený pásik ktorý ukazuje stav nabitia batérie,  v tomto prípade je nabitá batéria  🙂

Záložny zdroj na ústredne kúrenie

Záložny zdroj na ústredne kúrenie

 

 

Podobné to bolo pri krbe v susednej dedine  kde sme použili gélovú  75Ah 12V a záložný zdroj na kúrenie 400w 12V aby v krbe pri výpadku elektriky nepoškodilo

výhrevne teleso

 

 

IMG_20151111_090109