post

Regenerácia batérií

MEGAPULSE – pulzný generátor určený pre regeneráciu všetkých druhov olovených batérií ( údržbové , kyselinové , GEL , VRLA-AGM ).

Výhody:

  • • Zvýšenie účinnosti nabíjacieho procesu batérie
  • • Zvýšenie hustoty kyselinového elektrolytu
  • • Zlepšenie pohotovostného výkonu batérie
  • • Významné predĺženie životnosti batérie
  • • Vhodný pre všetky olovené akumulátory

Regenerácia batérií

Popis činnosti:

Automobil s “mŕtvou” batériou je nefunkčný a servisné náklady na jej výmenu bývajú dosť vysoké. Okrem toho,

likvidácia starých batérií je enviromentálny problém. Aj jednoduchá autobatéria znamená 1-2 kg toxického

odpadu a 15-20kWh energie potrebnej na recykláciu olova.

Batéria obsahuje dosky olova a kysličníka olovnatého, ktoré sú obklopené zmesou kyseliny sírovej a vody. Pokiaľ je

batéria na dlhší čas – rádovo dni – ponechaná v nedostatočne nabitom (prípadne vybitom) stave, vzniká jav, nazývaný

sulfatácia. Podstatou tohoto javu je postupný vznik kryštálov síranu olovnatého (PbSO4) na elektródach. Následkom

toho dochádza k zníženiu kapacity batérie. Ďalším negatívnym dôsledkom sulfatácie je nárast vnútorného odporu, ktorý

má za následok zníženie napätia a prúdu dodávaného batériou hlavne pri veľkých prúdových odberoch. Úplne vybitá

batéria pri vyššej teplote (viac ako 25 °C) výrazne sulfatuje už počas jedného dňa; pri nižších teplotách až po viac

dňoch. Viac ako 80% batérií takto úplne stratí svoju funkčnosť.

Ošetrenie batérie prístrojom Megapulse zabezpečí, že batériu poškodenú

sulfatáciou bude opäť možné nabiť a ďalej normálne používať. Malé

zariadenie sa pripája k obidvom pólom batérie. Vysokofrekvenčné prúdové

impulzy generované prístrojom rozrušujú kryštalickú štruktúru a vracajú ju

do pôvodnej amorfnej podoby. Batéria je opäť schopná plného dobíjania, čo

je možné dokázať testom merania hustoty elektrolytu. Schátrané olovené

kyselinové , gélové a AGM batérie môžu byť znova aktivované, čo výrazne

zvýši ich životnosť a tým pomáha znižovať náklady na prevádzku zariadení, v

ktorých sú batérie používané.   Máme na výber 12V 24V a 48V  na tomto odkaze  TU

ako to vyzerá impulz s frekvenčným mixom na prístroji:

desulfidacia1

Nové olovené dosky v kyselinovom akumulátore pod mikroskopom v pravo a v ľavo sulfadované:

nove dosky baterie                                        Sulfatovane dosky baterie